Làm mới ngôi nhà với màu Pegasus 10399 và Rich Kashmir 2711 cho vẻ hiện đại, cá tính. #jotashield