Nhà điều hành chờ Bến phà Đảo Vũ Yên

 

Sơn Phi Hà tự hào là đơn vị cung cấp sơn thi công cho công trình Nhà điều hành chờ Bến phà Đảo Vũ Yên


Các công trình khác